T8 快速啟動螢光燈電子安定器 17W-40W_AM103_2-3 燈

外殼: AM103  尺寸: 長: 24.1 cm 寬: 4.3 cm 高: 3.05 cm 

描述

產品特色

● 兩燈或三燈
● 符合Sound Rated Class A
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● 符合Class P 過溫保護
● 無持久性汙染物
● 符合UL Type 1 Outdoor
● 高功率因素
● 符合Type HL
● 通過FCC part 18 Class A
● 浪湧保護

T8 快速啟動螢光燈電子安定器 17W-40W_AM103_2-3 燈系列

機種名稱 啟動模式 輸入電壓 燈管種類 額定燈管瓦數 管數
EST-332T8MS 快速啟動 347V F32T8 32W 3
2
F25T8 25W 3
2
F17T8 17W 3
2
F40T8 40W 2
F32T8/ES(30W) 30W 3
2
F32T8/ES(28W) 28W 3
2
F32T8/ES(25W) 25W 3
2
EST-A32T8MS 快速啟動 120-277V F32T8 32W 3
2
F25T8 25W 3
2
F17T8 17W 3
2
F40T8 40W 2
F32T8/ES(30W) 30W 3
2
F32T8/ES(28W) 28W 3
2
F32T8/ES(25W) 25W 3
2

接線圖

 


三燈


兩燈

 

規格

安定器類型 電子式
啟動模式 快速啟動
燈管連接方式 串聯
輸入電壓 120-277V, 347V
輸入頻率 50/60HZ, 60HZ
保固期限 5 年 TC≦75˚C
3 年 75˚C≦TC≦90˚C

認證

     

EST-332T8MS AM103

Download

EST-A32T8MS AM103

Download