T8 修正型快速啟動螢光燈電子安定器 15W-32W_AM39_1 燈

外殼: AM39  尺寸: 長: 9.9 cm 寬: 5.2 cm 高: 3.0 cm 

描述

產品特色

● 一燈
● 符合Sound Rated Class A
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● 符合Class P 過溫保護
● 無持久性汙染物
● 符合UL Type 1 Outdoor
● 高功率因素
● 符合Type HL
● 通過FCC part 18 Class A
● 浪湧保護

T8 修正型快速啟動螢光燈電子安定器 15W-32W_AM39_1 燈系列

機種名稱 啟動模式 輸入電壓 燈管種類 額定燈管瓦數 管數
CSS-118T8NPF 修正型快速啟動 120V F18T8 18W 1
F15T8 15W 1
CSS-140T8NPF 修正型快速啟動 120V F32T8 32W 1
F25T8 25W 1
F17T8 17W 1
F15T8 15W 1
PLT 26W 26W 1
2D 28W 28W 1
CSS-718T8NPF 修正型快速啟動 277V F18T8 18W 1
F15T8 15W 1
CSS-740T8NPF 修正型快速啟動 277V F32T8 32W 1
F25T8 25W 1
F17T8 17W 1
F15T8 15W 1
PLT 26W 26W 1
2D 28W 28W 1

接線圖

 

規格

安定器類型 電子式
啟動模式 修正型快速啟動
燈管連接方式 串聯
輸入電壓 120V, 277V
輸入頻率 50/60HZ
保固期限 5 年 TC≦75˚C
3 年 75˚C≦TC≦90˚C

認證

     

CSS-118T8NPF AM39

Download

CSS-140T8NPF AM39

Download

CSS-718T8NPF AM39

Download

CSS-740T8NPF AM39

Download